tel. 501 263 547

MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

 

Administrator danychprzywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

 

Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • iczba wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową. Nie analizujemy, nawet okazjonalnie, plików z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi nie są przechowywane przez nieokreślonyczas jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w  nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania
w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies

Stosujemy mechanizm Cookies, któryjest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu oraz śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie przechowują dane osobowe oraz inne informacje zebrane od użytkowników. W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookies do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.