tel. 501 263 547

MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt

Projekty drogowe

 • Projekt budowlano-wykonawczy przepustu pod zjazdem na teren domów w zabudowie szeregowej Poziomkowe Ogrody Firmy Budowlanej TAMBUD.

 • Koncepcja układu drogowego ulicy Suchej i Łanowej w Gdyni - Wiczlinie.

(wizualizacje 7,8,9)


 • Projekt budowlano-wykonawczy zjazdu z ul. Krótkiej do działki 12/3 wraz z tymczasową organizacją ruchu.

 • Projekt zjazdu z ul. Ks. Ormińskiego w Rumi do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz zjazdów do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.

(wizualizacje 10)

 • Projekt Budowy hali namiotowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, ul. Głęboka, na działce nr: 51 - część drogowa.

(wizualizacje 11,12,13,14,15,16,17,18,19)

 • Projekt zjazdu i miejsc postojowych do budynku wielorodzinnego z usługami w Rumi, ul. Świętojańska.

(wizualizacje 20)

 • Projekt drogowy dla opracowania pn.: "Gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia DN 500 mm, MOP 8,4 Mpa relacji: Kolnik - Gdańsk z obiektami towarzyszącymi". - Przedsięwzięcie ze statusem FIFA EURO 2012.

(wizualizacje 21)

 • Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Budowa 4 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Stanisława Filipkowskiego w Gdyni - Wiczlinie.

(wizualizacje 22)

 • Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Budowa ulicy Stanisława Filipkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Romana Felińskiego w Gdyni - Wiczlinie.

(wizualizacje 23)

 • Projekt budowlano - wykonawczy zjazdu z dz. Nr 1249/4 w ul. Ptasią w Gdańsku wraz z tymczasową organizacją ruchu.

 • Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z trzema zatokami autobusowymi w m. Długie Pole.

(wizualizacje 24,25,26)


 • Projekt drogowy dla Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych "WICZLINO OGRÓD" przy ulicy Stanisława Filipkowskiego Gdyni - Wiczlinie.

(wizualizacje 27)


 • Projekt drogowy wykonawczy zamienny dla budynku biurowego z magazynem wysokiego składowania w Warszawie ul. Działkowa.


 • Projekt drogowy budowlany i wykonawczy do restauracji KFC w Gdańsku.


 • Projekt drogowy zjazdu i miejsc postojowych do budynku wielorodzinnego z częścią usługową w Rumi.


 • Projekt koncepcyjny parkingu w Rumi, ul. Gdańska.


 • Projekt drogowy budowlany parkingu w Sopocie, ul. Kolberga 18.