tel. 501 263 547

MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt MatProjekt

Projekty organizacji ruchu

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wjazdu do budynku wielorodzinnego w Rumi na ul. Leśnej.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy chodnika na ul. Batorego w Rumi.

 • Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy gazociągu w jezdni ul. Szancera w Rumi.

 • Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie terenu na czas budowy wjazdu do budynku mieszkalno-usługowego na ul. Żwirki i Wigury róg ul. Roszczynialskiego w Rumi.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 160/90 mm, MOP 0,5 MPa w miejscowości Gdynia-Wiczlino.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu do budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w Rumi na ul. Żeromskiego 5.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110/63 mm, MOP 0,5 MPa gm. Szemud, m. Bojano, ul. Jagodowa.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy gazociagu i przyłącza gazu niskiego ciśnienia PE110/63 mm, MOP 0,005 MPa w Rumi, ul. Oliwska.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Orle k/ Wejherowa. Na zlecenie firmy "GOLDENGAZ".

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu n/c PE dn 160 w ul. Rumskiej w Pierwoszynie i Kosakowie.

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu i przyłącza gazu n/c PE dn 160/110/90 mm, MOP 5,0 kPa w Rumi, ul. Dębogórska.


 • Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy gazociągu i przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia w ul. Nizinnej w Rumi.


 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315 mm, MOP 0,5 MPa, Sztum-Uśnice. [DW 603; DP 3108G; DP 3170G]


 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdrada i Połczyno, gmina Puck. [DW213; DP 1440G]


 • Projekt organizacji ruchu dla budowy sieci wodociągowej Ø110 wraz z przyłączem Ø50 w Wejherowie, ul. Gdańskiej i ul. Orzeszkowej.